Порядок проведення експертизи

Порядок проведення експертизи

Порядок проведення експертизи

Шинкарук Н. Порядок проведення експертизи містобудівної документації //Будмайстер. 2012. №15. C.24-2512 липня Науково-технічна рада Госстроя розглянув новий порядок проведення експертизи містобудівної документації, що був розроблений у відповідності зі статтею 3 Закону "Про планування й забудову територій".

Відповідно до Закону "Про внесення змін до Закону "Про інвестиційну діяльність" постановою Кабміну від 17.08.98 №1308 "Про порядок твердження інвестиційних програм і проектів будівництва й проведення їх комплексної державної експертизи" установлений порядок проведення експертизи зазначених програм і проектів. Державна експертиза схем і проектів районного планування, проектів планування й забудови міст, селищ міського типу й сільських населених пунктів проводиться відповідно до законодавства у встановленому Госстроем порядку

На сьогоднішній день законодавчо регламентований порядок проведення державних експертиз землекористування, санітарного й епідеміологічного стану, екологічної й пожежної безпеки

У зв'язку із прийняттям Закону "Про планування й забудову територій" і іншими змінами в сучасній законодавчій базі підготовлений новий порядок проведення експертизи містобудівної документації. Він розроблений з метою встановлення єдиного регламенту, підвищення відповідальності за містобудівні рішення, склад і зміст проектної документації, забезпечення якості містобудівних проектів, відповідності їхніх рішень чинному законодавству й вимогам державних стандартів, норм і правил з питань планування й забудови територій і т. д.

Порядком проведення експертизи визначаються основні завдання, організаційні основи й строки її проведення, питання взаємини між замовником і виконавцем експертизи

Експертизі підлягають всі види містобудівної документації незалежно від їхнього замовника й джерел фінансування. До таких документів ставляться: схеми планування територій на загальнодержавному, регіональному й місцевому рівні, генеральні плани населених пунктів, детальні плани територій, плани червоних ліній, проекти забудови й роздягнула територій

Організацію проведення експертизи забезпечують спеціальні органи з питань градостроения й архітектури, а проводить її вповноважене ними юридична особа. Фінансування експертизи забезпечується замовником містобудівної документації

Відповідальною юридичною особою формується склад виконавців експертизи, призначається керівник експертної групи, забезпечується її проведення й видача у встановлений термін комплексного експертного висновку щодо доцільності твердження містобудівної документації

Залежно від виду містобудівної документації до роботи в експертній групі залучаються висококваліфіковані фахівці науково-дослідних інститутів, проектних і інших організацій, що відповідають структурних підрозділів органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування. В експертну групу також включаються вповноважені юридичні особи, що мають право на проведення державної експертизи санітарного й епідеміологічного стану, екології

На підставі висновків окремих експертів складається комплексний експертний висновок щодо відповідності містобудівних рішень вимогам законодавства, державних стандартів, норм і правил планування й забудови територій, санітарного й епідеміологічного стану, екології, раціонального використання й охорони земель, збереження культурної спадщини й т. д.

При необхідності внесення змін і доповнень, якщо вони не ведуть до зміни основних рішень, виконавець містобудівної документації, до її твердження, повинен погодити їхнє внесення з органами виконавчої влади, градостроения й архітектури

Залежно від складності містобудівних, економічних, екологічних і інших проблем установлюється максимальний строк виконання експертизи

Вартість проведення експертизи містобудівної документації розраховується на підставі нормативів, установлюваних Державним комітетом будівництва, архітектури й житлової політики, і включається у звід кошторисів на виконання містобудівної документації

Комплексний експертний висновок ураховується органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування при узгодженні й твердженні містобудівної документації

Представлений Порядок спрямований на розгляд і узгодження Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству екології й природних ресурсів, Держкомітету України по земельних ресурсах, Міністерству юстиції, Конфедерації роботодавців України, Українському Союзу промисловців і підприємців

Розглянувши новий Порядок проведення експертизи містобудівної документації, науково-технічна рада Госстроя вирішив:

1. Схвалити новий Порядок проведення експертизи, розроблений керуванням містобудівної політики разом з інститутом Гипроград, і рекомендувати його для остаточної доробки

2. Керуванню містобудівної політики при підготовці остаточної редакції Порядку, урахувати пропозиції й зауваження Науково-технічної ради й центральних органів виконавчої влади, підготувати його для твердження Кабінетом Міністрів УкраїниМаксимальні строки проведення експертизи


Порядок проведення експертизи

Вид містобудівної документації

Схеми планування

Територій на регіональному й місцевому

Рівнях

Генеральні плани:

А)міських населених

Пунктів:

Більше 1000 тис. чіл

Від 250 до 1000 тис. чіл

До 250 тис. чіл

Б) сільських населених

Пунктів

Детальні плани територій,

Плани червоних ліній, проекти забудови територій,

Проекти роздягнула територій

Окремі напрямки

Експертизи
Комплексний експертний

Висновок
30 календарних

Днів
60 календарних днів
30 календарних днів

30 календарних днів

20 календарних днів20 календарних днів
60 календарних днів

45 календарних днів

30 календарних днів30 календарних днів
20 календарних днів 20 календарних днівКоментарии закрыты.