Про проведення торгів

Про проведення торгів

Про проведення торгівПро проведення торгів (тендерів) у будівництві : Постанова КМУ від 1 вересня 1998 р. № 1369 //Бізнес. . 28 вересня 2012 (№ 39) . С. 9З метою вдосконалення організаційного механізму й процедур проведення торгів (тендерів) у будівництві Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ

1. Затвердити Положення про проведення торгів (тендерів) у будівництві (додається).

2. Установити, що підрядні контракти на будівництво нових об'єктів і споруджень, розширення, реконструкцію, технічне переоснащення діючих підприємств, капітальний ремонт об'єктів і споруджень, реставрацію пам'ятників архітектури й містобудування (далі - будівництво), здійснюване за рахунок засобів державного бюджету, бюджетних позик, державних позабалансових фондів, засобів підприємств і організацій, понад 50 відсотків статутного фонду яких належать державі, а також іноземних кредитів, приваблюваних під гарантії Кабінету Міністрів України, полягають тільки за результатами торгів (тендерів), які проводяться згідно із сьогоденням Положенню

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям забезпечувати, а виконавчим органам рад - рекомендувати здійснювати розміщення замовлень на підрядні роботи відповідно до затвердженого Положення й проводити їхню реєстрацію й щорічно інформувати Державний комітет будівництва, архітектури й житлової політики й Міністерство економіки про торги (тендерах), які передбачається провести, і про їхні результати

4. Міністерству економіки, Державному комітету будівництва, архітектури й житлової політики. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, Державному комітету з питань розвитку підприємництва, Міністерству юстиції в місячний строк представити Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення змін і доповнень у постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 г № 694 «Про організацію й проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг)» і від 24 вересня 1997 г № 1058 «Про створення єдиної системи закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок засобів державного бюджету й іноземних кредитів, приваблюваних під гарантії Кабінету Міністрів України» відповідно до сьогодення постановою

5. Визнати що утратили си-iv постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 1996 г № 25 «Про проведення конкурсів (тендерів) у будівництві».

               Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1998 р. № 1369

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ (ТЕНДЕРІВ) У Строительствеобщие питання

1. Справжнє Положення oпpeдeляeт порядок організації й проведення торгів (тендерів) в Україні на виконання робіт і послуг вітчизняними й іноземними підприємствами й організаціями всіх форм власності під час будівництва нових об'єктів і споруджень виробничого й невиробничого призначення розширення, реконструкції технічного переоснащення діючому підприємстві реставрації пам'ятників архітектури й містобудування й капітального ремонту об'єктів і споруджень (далі - будівництво)

2. Терміни й поняття, використовувані в сьогоденні Попорений, уживаються в наступному значенні:

Акцепт- письмове повідомлення замовником переможця торгів (тендерів), що засвідчує прийняття його тендерної пропозиції й згода на його оплату,

Альтернативна пропозиція - пропозиція, що може бути представлене додатково в складі тендерної пропозиції (оферти), якщо це передбачено умовами торгів (тендерів), і має відмінності від пропозиції, розробленого відповідно до тендерної документації,

Відкриття торгів (тендерів) - дата, час і місце розкриття тендерних пропозицій,

Закриття торгів (тендерів) - дата підписання договору (контракту) на виконання замовлення між замовником і переможцем торгів (тендерів), а у випадку відхилення замовником всіх тендерних пропозицій -дата твердження замовником відповідного протоколу тендерного комітету,

Замовлення - роботи й послуги, виконання яких передбачається під час будівництва,

Замовник - підприємство, установа або організація всіх форм власності, які проводять торги (тендери) і беруть контракт із переможцем,

Запрошення до торгів (тендерам) - оголошення або лист до підрядників із запрошенням взяти участь у торгах (тендерах),

Конкурентні переговори - спосіб розміщення замовлення на будівництво, що застосовується замовником у випадку, якщо після проведених торгів (тендерів) замовлення залишилося не розміщеним,

Організатор - юридична особа, якій замовник може доручити на договірних засадах організацію, підготовку й проведення торгів (тендерів),

Підрядник-Юридична особа, у тому числі іноземне, котре здатно виконати замовлення, передбачений умовами торгів (тендерів),

Генеральний підрядник - переможець торгу (тендера), на який покладена відповідно до контракту відповідальність за виконання замовлення і який для цього може залучати на договірних засадах інших підрядників (субпідрядників),

Попередня кваліфікація підрядників - визначення їхніх можливостей виконати замовлення й доцільності запрошення їх до участі в торгах (тендерах),

Претендент - підрядник, що офіційно подав заяву про бажання взяти участь у торгах (тендерах) по виконанню замовлення,

Тендерна документація - підготовлений замовником комплект документів, необхідних для підготовки тендерних пропозицій у певний строк, що включає інформацію про умови й процедуру проведення торгів (тендерів),

Тендерне забезпечення - надана претендентом замовникові гарантія виконання зобов'язань виникаючих у зв'язку з поданням їм тендерної пропозиції, що може бути представлене у вигляді векселя банку, державних облігації, банківський гарантії гарантійного листа або чека з написом про прийняття його до платежу прийнятним для замовника банком, що підлягає оплаті за розпорядженням замовника

Тендерна пропозиція (оферта) - представлений претендентом комтект документів розроблених відповідно до тендерної документації утримуючої пропозиції й УСІОВИЯ на які претендент згодний виконати замовлення

Тендерний комітет (тендерна комісія) - постійний ній тимчасовий орган, що формується замовником для підготовки й проведення торгів (тендерів)

Торги (тендери) - форма розміщення замовлення на будівництво, що передбачає визначення підрядника шляхом конкурсного відбору кращої тендерної пропозиції (оферти) за критеріями встановленим замовником

Ціна тендерної пропозиції (оферти) - ціна, розрахована претендентом, по якій він згодний виконати замовлення

3. Тендерні процедури, передбачені справжнім Положенням, не застосовуються у випадку, якщо

Замовлення не могло бути передбачене заздалегідь і вимагає швидкого виконання

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8


Коментарии закрыты.