Будівельні терміни

Будівельні терміни

Будівельні терміни

Замовник (забудовник) - юридична або фізична особа, що має намір здійснити будівництво, реконструкцію або інший вид будівельних робіт, для проведення якого потрібен дозвіл на будівництво

Земельна ділянка - частина території, що має границі, місце розташування, правовий статус і інші характеристики.

Зона охорони пам'ятника історії й культури - сукупність територій, що оточують територію нерухомого пам'ятника історії й культури, а також простору над ним і під ним, необхідних для забезпечення схоронності історико-культурної цінності й просторової цілісності пам'ятника, з певним режимом використання, затверджена у своїх границях у встановленому порядку.

Використання території (пристосування для ведення господарської діяльності) - комплекс заходів на території, що дозволяють використовувати неї відповідно до дозволеної функції без права будівництва.

Історичні території міста - території, у межах яких розташовані об'єкти нерухомої історико-культурної спадщини, зони їхньої охорони, заповідні території, а також інші історико-культурні цінності, створені в минулому й що представляють естетическую, соціально-культурну, історичну, археологічну, архітектурну, містобудівну або іншу цінність, придбану в процесі історичного розвитку, що мають особливий режим регулювання містобудівної діяльності, обумовлений і контрольований спеціально вповноваженим державним органом охорони пам'ятників.

Вихідні матеріали - комплект документів і інформаційних матеріалів, що визначають сукупність спеціальних вимог, рекомендацій, умов, дозволів, правових обґрунтувань для здійснення етапу инвестиционно-будівельної діяльності.

Исходно-Дозвільна документація - комплект документів, що оформляє результати предпроектной підготовки і є підставою для оформлення дозволу на здійснення містобудівної діяльності.

Капітальне будівництво - будівництво будь-яких об'єктів (незалежно від їхнього обсягу й призначення), для зведення яких потрібне проведення земляних і будівельно-монтажних робіт із пристрою заглубленних фундаментів, зведенню несучих і конструкцій, що обгороджують, підводці інженерних комунікацій.

Капітальний ремонт - проведення комплексу будівельних робіт і технічних-організаційно-технічних заходів щодо усунення фізичного й морального зношування, не пов'язаних зі зміною основних техніко-економічних показників будинку й функціонального призначення, що передбачають відновлення його ресурсу із частковою заміною при необхідності конструктивних елементів і систем інженерного встаткування, а також поліпшення експлуатаційних показників.

Нерухомий пам'ятник історії й культури - розташований на даній території й пов'язаний з історичними подіями й розвитком міста об'єкт нерухомої історико-культурної спадщини, зареєстрований у Державному реєстрі пам'ятників історії й культури: містобудівний^-містобудівний-історико-містобудівний ансамбль, архітектурний^-архітектурний-історико-архітектурний комплекс і ансамбль, будинок, будова із приналежної йому територією, спорудження, ділянка культурного шару, визначне місце, особливо охоронювана територія, а також спонукувані об'єкти, що перебувають на ньому й являющиеся його невід'ємною частиною, що представляють історичну, наукову, художню або іншу культурну цінність.

Архітектурно - містобудівне рішення (архітектурний проект) - архітектурна частина проектної документації, що містить архітектурні рішення, які комплексно враховують містобудівні, конструктивні, соціальні, економічні, функціональні, санітарно - гігієнічні, екологічні, інженерно-технічні вимоги до об'єкта.

Некапітальне будівництво - будівництво об'єктів площею більше 20 кв. м. з легенів зборень конструкцій, що не передбачають пристрій заглубленних фундаментів і підземних приміщень.

Переустаткування приміщень - проведення будівельних робіт в окремих приміщеннях будинку при зміні його функціонального призначення без порушення несучої здатності капітальних конструкцій, що передбачають один з наступних видів робіт (або їхній комплекс):

• замену (частичную или полную) несущих перегородок;

• пробитие проемов;

• замену технологического, инженерного и сантехнического оборудования (не влекущую переоборудование по всему зданию);

• перепланировку чердачного помещения для функционального использования без изменения технических показателей объекта, конструктивних елементов кровли и перекрития над верхним етажом (устройство мансард оформляется в порядке, установленном для реконструкции объектов).

Перепланування приміщення - проведення будівельних робіт в окремих приміщеннях будинку при збереженні функціонального призначення об'єкта перепланування, що передбачають один з видів робіт (або їхній комплекс):

• замену (частичную или полную) ненесущих перегородок;

• пробитие проемов в ненесущих перегородках;

• замену инженерного и сантехнического оборудования помещения (не влекущую переоборудование по всему зданию).

Предпроектная підготовка будівництва - комплекс робіт, проведених з метою обґрунтування містобудівної діяльності на території й одержання права на її проведення.

Проект забудови - містобудівна документація, що визначає архітектурно-просторове рішення забудови, використання земельних ділянок, параметри об'єктів транспортної й інженерної інфраструктури, рішення по благоустрої й озелененню території, лінії регулювання забудови.Проект забудови - містобудівна документація, що визначає архітектурно-просторове рішення забудови, використання земельних ділянок, параметри об'єктів транспортної й інженерної інфраструктури, рішення по благоустрої й озелененню території, лінії регулювання забудови.Проектна підготовка будівництва - комплекс робіт, проведених у цілячи оформлення дозволу й ордера на виробництво будівельних робіт, що включають розробку, узгодження й твердження проектної документації, розробку робочої документації

Благоустрій території - комплекс проведених на території заходів, спрямованих на підвищення експлуатаційних і естетических характеристик територій і предусматривающих один з наступних видів робіт (або їхній комплекс): архітектурно - планувальну організацію території; озеленення; пристрій архітектурного висвітлення, поливального водопроводу; розміщення малих архітектурних форм, об'єктів міського дизайну, реклами, візуальній комунікації й інформації, добутків монументально - декоративного мистецтва.

Робоча документація - документація, розроблена на підставі затвердженої проектної документації й призначена для проведення будівельних робіт.

Страницы: 1 2


Коментарии закрыты.